Short Tip #04: słowa kluczowe jako nazwy zmiennych

Czasem chciałoby się nazwać zmienną tak, jak słowo kluczowe języka, chociażby zmienną typu int chcielibyśmy nazwać właśnie.. „int„.

Taka konstrukcja nie przejdzie, zakończy się błędem kompilacji:

int int = 6;
DoSomething(int);
if (int > 10) then
    DoSomethingElse();

C# umożliwia taką operację, wystarczy przed nazwę zmiennej wstawić „@”, tak jak poniżej:

int @int = 6;
DoSomething(@int);
if (@int > 10) then
    DoSomethingElse();

To raczej ciekawostka, niż użyteczny ficzer, bo nie wyobrażam sobie zastosowania takiego kodu:

public static class @class
{
    public static int @int;
    public static float @float;
    public static string @string;
}

@class.@int = 5;
@class.@float = 5.0f;
@class.@string = "five";
Be Sociable, Share!
czoper opublikowano dnia 2010-3-26 Kategoria: Programowanie | Tagi:,

Zostaw odpowiedź

(Ctrl + Enter)