Short Tip #10: modyfikacja domyślnych szablonów plików VS2008

Każdy programista to leń, już kiedyś o tym pisałem 😉

Kiedy dodajemy do projektu nową klasę/interfejs/ogólnie plik z kodem* zawiera on określone z góry rzeczy (nazwa klasy, domyślną sekcję using itp.) Można zmodyfikować istniejący szablon plików, aby wygenerowany kod był od razu bardziej dostosowany do naszych potrzeb. W moim przypadku jest to wydzielenie regionów na pola, właściwości i metody (z podregionami publiczne/prywatne) oraz wygenerowanie domyślnego konstruktora klasy.

Osiągnięcie tego efektu jest proste:

  1. znajdujemy katalog, w którym zainstalowane jest Visual Studio (domyślnie to „C:\Program Files”
  2. wchodzimy do podkatalogu „Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\IDE”
  3. są tam dwa katalogi, które nas interesują, ItemTemplates oraz ItemTemplatesCache. Zawartość obu będzie zaraz modyfikowana pod indywidualne potrzeby.

W „ItemTemplates\CSharp\Code\” znajdują się spakowane ZIP-em szablony podstawowych plików Class.cs, Interface.cs, CodeFile.cs (te same pliki znajdują się, tylko w postaci niespakowanej w „ItemTemplatesCache\CSharp\Code”) Można je zmodyfikować wewnątrz archiwum (dodając np. wspomniane już regiony i konstruktor), należy pamiętać, żeby używać słów kluczowych dla szablonu, które na etapie tworzenia zostaną zamienione. I tak:

  • $rootnamespace$ zostanie zamienione na (o dziwo) namespace odpowiedni dla projektu
  • $safeitemrootname$ (również o dziwo) na nazwę klasy wziętą z nazwy tworzonego w Wizardzie pliku.

Przykład, stworzenie nowej klasy:

entering class name

wygenerowany kod:

szablon:

* niepotrzebne skreślić/wymazać korektorem bezpośrednio na monitorze**

** jw.

Be Sociable, Share!
czoper opublikowano dnia 2010-8-3 Kategoria: Narzędzia | Tagi:,

Jedna odpowiedź Zostaw komentarz

    Zostaw odpowiedź

    (Ctrl + Enter)