DirectX 9.0 / HLSL / C++ / WinAPI demo

Krótkie demo pokazujące zastosowanie DirectX 9 oraz języka shaderów HLSL.

  • fale na wodzie tworzone na podstawie tablicy, na podstawie której tworzona jest tektura z wektorami normalnymi i używana jako normalmapa w shaderze
  • woda tworzona na podstawie wektora odbitego i załamanego
  • kaczka ładowana z pliku o formacie zbliżonym do WaveFront OBJ, porusza się po krzywej BSpline, orientacja modelu jest wyznaczona przez pochodną krzywej w danym punkcie
  • model kaczki oświetlony anizotropowo

screeny:

video:

Be Sociable, Share!

Zostaw odpowiedź

(Ctrl + Enter)