Wyznaczanie i wizualizacja obwiedni ruchu bryły sztywnej

Moja praca magisterska.

Zagadnienia w niej poruszone to np.

  • aproksymacja bryły sztywnej zbiorem sfer
  • ładowanie siatek w formacie OBJ
  • interpolacja kwaternionów
  • krzywe Beziera

Użyte technologie:

  • XNA 4.0
  • Microsoft Parallel Extensions
  • algorytmy detekcji kolizji
  • algorytmy i struktury danych do podziału przestrzeni

Dokument z treścią pracy magisterskiej można pobrać tutaj:

Moduł wyznaczania i wizualizacji obwiedni ruchu bryły sztywnej. [PDF, 1.7 MB]

Kilka screenów:

Siatka wczytana z pliku OBJ

Zbiór sfer aproksymujących model

Trajektoria modelu będąca krzywą Beziera

Wygenerowana obwiednia ruchu

Obwiednia ruchu

Be Sociable, Share!

Zostaw odpowiedź

(Ctrl + Enter)